^ Naar boven

BNG op een na veiligste bank ter wereld

Den Haag, 7 maart 2012

 

BNG is op de 'World’s 50 Safest Banks' ranglijst van het gerenommeerde blad Global Finance gestegen van de derde naar de tweede plaats. Daarmee is BNG de op een na veiligste bank ter wereld, na de Duitse bank KfW. BNG blijft de veiligste bank van Nederland.

BNG blijft stabiel op koers ondanks de aanhoudende turbulentie op de internationale kapitaalmarkten en heeft ook in 2011 nagenoeg alle doelstellingen gerealiseerd.

500 grootste banken ter wereld vergeleken

De lijst wordt normalitair in oktober gepubliceerd, maar Global Finance heeft in maart een tussentijdse update gepubliceerd vanwege de vele recente veranderingen als gevolg van de marktomstandigheden.  De prestigieuze 'World’s 50 Safest Banks' lijst is samengesteld door een vergelijking van de langetermijn krediet ratings en de totale activa van de 500 grootste banken wereldwijd. Ratings van Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch zijn hiervoor gehanteerd. De ranglijst is nu voor de 21e keer gepubliceerd en is in de financiële wereld een erkende maatstaf voor de kredietwaardigheid van banken.


Op nummer één van de 50 veiligste banken staat de Duitse bank KfW. BNG wist in oktober 2011 ook de Franse bank Caisse des Dépôts et Consignations nog voor zich, maar heeft deze bank nu ingehaald.

Drie Nederlandse banken

Naast BNG staan als enige Nederlandse banken de Nederlandse Waterschapsbank (6e plaats) en de Rabobank (8e plaats) op de ranglijst. Meer Nederlandse banken komen in de ranglijst niet voor. De volledige lijst kunt u hier downloaden.
Een uitgebreid overzicht wordt gepubliceerd in het aprilnummer van Global Finance magazine.

 

 

 


Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar Marketing en Communicatie: mc@bng.nl

 

 

Inhoudsopgave

    Ratings BNG Bank

    banner

    De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

    **************************************************************************************************

    The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.