^ Naar boven

Conferentie maatschappelijk vastgoed

Maak 22 maart a.s. kennis met de DBFMO-simulatie op de conferentie maatschappelijk vastgoed in Ede. BNG'ers Gabriƫl de Groot en Pauline van Abswoude lichten in de deelsessie 'innovatieve aanbesteding van maatschappelijk vastgoed' toe hoe een DBFMO-contract in de praktijk werkt en demonstreren dit onder andere met de management-simulatie voor DBFMO.

 

De ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed gaat niet zonder slag of stoot. De rollen van de betrokken partijen zijn vaak onduidelijk. Projecten worden aan de voorkant rondgerekend op basis van onrealistische maatstaven. Daarnaast is er in de ontwikkelfase dikwijls te weinig aandacht voor beheer en exploitatie. Integrale aanbesteding in de vorm van DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) biedt een oplossing.

 

Door de DBFMO-simulatie van BNG te spelen, kunnen partijen die actief zijn op het gebied van ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijk vastgoed, zoals gemeenten, scholen, woningcorporaties of zorg- en welzijnsinstellingen, op een interactieve manier ervaren hoe een DBFMO-contract in de praktijk werkt.

 

Relevante linksPublicatiedatum: 17 februari 2012

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.