^ Naar boven

Zijn de nieuwe producten beter of slechter?

Nederland kent op dit moment zeer efficiƫnte producten als Incasso en PIN. De Nederlandse banken hebben zich dan ook sterk voor gemaakt dat klanten er niet op achteruit gaan. Wel zullen er technische aspecten en productkenmerken veranderen.

 

  Terug naar vraag en antwoord

 

  Terug naar de SEPA-hoofdpagina

Inhoudsopgave

    Ratings BNG Bank

    banner

    De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

    **************************************************************************************************

    The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.