^ Naar boven

SEPA-overboeking

De SEPA of Europese overboeking vervangt de komende jaren alle euro-overboekingen inclusief de binnenlandse overboekingen binnen de gehele EU.

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van uniforme ISO-standaarden (ISO XML 20022). Binnen de hele EU gelden de nieuwe wettelijke vereisten dat een eurobetaling die voldoet aan de SEPA richtlijnen binnen 1 dag op de rekening van de begunstigde moet staan. BNG Bank biedt klanten in BNG Betalingsverkeer de mogelijkheid om handmatig SEPA-overboekingen in te voeren en in batchformaat te importeren.

Voorschriften

Gebruik van IBAN en BIC

 Vanaf eind 2012 verrijkt BNG Bank alle NL IBANs zelfstandig met de juiste BIC. Indien u een foutieve BIC meegeeft in een batch zal BNG Bank de waarde negeren en de juiste BIC toevoegen. Een NL-rekeningnummer omzetten naar een IBAN kunt u met de ibanbicservice doen. Hiermee kunt u losse nummer omrekenen en hele rekeningbestanden eenvoudig in één keer omzetten. Voor niet NL-IBANs blijft het noodzakelijk om het juiste BIC adres mee te geven.

Aanlevering van SEPA batchoverboekingen

BNG accepteert het ISO XML 20022 formaat (PAIN001.001.03) zoals dit door de Nederlandse Betaalvereniging is beschreven. U kunt uitsluitend nog het nieuwe XML formaat aanleveren. Een SEPA batch mag gelijk aan ClieOp03 maximaal 100.000 posten bevatten.

Aanlevertijden

Voor SEPA (batch)overboekingen geldt dezelfde aanlevertijd van 12:00 uur als voor de huidige binnenlandse (batch)overboekingen. De tijdlijnen van SEPA overboekingen via Equens zijn identiek aan die van binnenlandse overboekingen. Deze betalingen worden op dezelfde werkdag bij de begunstigde bijgeschreven. De meeste Nederlandse banken waaronder ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Bank ontvangen hun SEPA overboekingen via Equens. Voor buitenlandse banken en bijvoorbeeld ook de Nederlandse vestiging van RBS loopt de verwerking via een tweede processor van de ontvangende bank. Voor dergelijke overboekingen kunnen wij niet garanderen dat de betaling de begunstigde dezelfde dag bereikt. Dergelijk overboekingen adviseren wij voor 10:00 uur te voorzien van een finale handtekening. In de regel beschikt de bank van de begunstigde nog dezelfde dag over het geld. Indien overboekingen later worden voorzien van een finale handtekening is het mogelijk dat de begunstigde pas een dag later over het geld beschikt.

Integriteitskenmerk

BNG Bank berekent bij het importeren van elke batch een integriteitskenmerk van 40 tekens gebaseerd op een SHA1 controle. Dit kenmerk is vergelijkbaar met de som rekeningsnummers, hetgeen SEPA niet kent. Indien uw financieel systeem dezelfde waarde berekent, kunt u controleren dat de batch na de export uit het financieel systeem en voor de import in BNG Betalingsverkeer niet is gemanipuleerd. Vergelijking kan op basis van een optische controle dan wel ervoor te kiezen de laatste 5 posities in te geven in BNG Betalingsverkeer, zodat BNG Bank de controle voor u uitvoert.

Rechtstreekse aanlevering aan Equens

Vanaf medio volgend jaar is het ook mogelijk om SEPA batchoverboekingen rechtstreeks aan Equens aan te leveren. Dit betreft met name de salarisbepalingen die via servicebureaus worden verwerkt.

Overige specificaties

 • BNG Bank biedt u in het omschrijvingsveld twee mogelijkheden. Een free format tekst van 140 posities of voor acceptgiro's de mogelijkheid om het acceptgirokenmerk van 16 posities mee te geven. 

 

  Terug naar de SEPA-hoofdpaginaPublicatiedatum: 1 juli 2014

Inhoudsopgave

  Ratings BNG Bank

  banner

  De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

  **************************************************************************************************

  The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.