^ Naar boven

Euro overboeking

Met de Euro overboeking kunt u eenvoudig en eenduidig euro's overboeken binnen de gehele EU.

 

De Euro overboeking maakt gebruik van standaard XML formaat (pain.001). Binnen de hele EU geldt de wettelijke verplichting dat een Euro overboeking die voldoet aan de richtlijnen binnen 1 dag op de rekening van de begunstigde moet staan. BNG Bank biedt klanten in BNG Betalingsverkeer de mogelijkheid om handmatig Euro overboekingen in te voeren en in XML-formaat te importeren.

Voorschriften

Gebruik van IBAN en BIC

Voor een begunstigde met een Nederlandse rekening is de IBAN verplicht en de BIC optioneel. BNG Bank verrijkt zelfstandig alle Nederlandse IBANs met de juiste BIC. Indien u een foutieve BIC meegeeft in een batch zal BNG Bank de waarde negeren en de juiste BIC toevoegen.  Voor  buitenlandse IBANs blijft het tot 2016 verplicht om IBAN en BIC mee te geven.

Aanlevering van SEPA batchoverboekingen

BNG Bank accepteert het XML formaat (PAIN001) zoals dit door de Nederlandse Betaalvereniging is beschreven. Hierbij worden, tenzij anders vermeld, altijd de laatste twee versies ondersteund. Een SEPA batch mag maximaal 100.000 posten bevatten.

Aanlevertijden

Enkelvoudige Euro overboekingen aangeleverd voor 15:30u en batch overboekingen aangeleverd voor 12:00u worden de betreffende werkdag verwerkt. BNG Bank kan niet garanderen dat de begunstigde dezelfde dag beschikt over het geld. Wij zijn hierbij afhankelijk van de processor van de creditbank.

Euro overboekingen aangeleverd voor 12:00u naar een Nederlandse IBAN zullen in de regel dezelfde dag worden bijgeschreven bij de begunstigde.

 

Integriteitskenmerk

BNG Bank berekent bij het importeren van elke batch een integriteitskenmerk van 40 tekens gebaseerd op een SHA1 controle. Dit kenmerk is vergelijkbaar met de som rekeningsnummers, hetgeen de Euro overboeking niet kent. Indien uw financieel systeem dezelfde waarde berekent, kunt u controleren dat de batch na de export uit het financieel systeem en voor de import in BNG Betalingsverkeer niet is gemanipuleerd. Vergelijking kan op basis van een optische controle dan wel ervoor te kiezen de laatste 5 posities in te geven in BNG Betalingsverkeer, zodat BNG Bank de controle voor u uitvoert.

Rechtstreekse aanlevering aan Equens

Via de Corpoate Payment Service van Equens is het mogelijk om Euro overboekingen rechtstreeks aan Equens aan te leveren. Dit betreft met name de salarisbetalingen die via servicebureaus worden verwerkt. Alle Euro betalingen dienen in BNG Betalingsverkeer voorzien te worden van een geldige handtekening. Voor deze dienstverlening heeft u een aanvullende overeenkomst nodig.

 

 

  Terug naar de SEPA-hoofdpaginaPublicatiedatum: 1 juli 2014

Inhoudsopgave

    Ratings BNG Bank

    banner

    De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

    **************************************************************************************************

    The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.