^ Naar boven

Migreren naar SEPA

Hoewel er nog geen einddatum voor het ‘Nederlandse’ betalingsverkeer is genoemd, wordt het wel tijd om te starten met de migratie naar SEPA. Door goed te anticiperen kunt u de migratie de komende jaren inpassen in de reguliere vervangings- en beheercycli van systemen en daardoor veel kosten besparen.

 

 

Klanttesten voor SEPA

Vooral in 2012 voor de SEPA overboeking en de eerste helft van 2013 voor de SEPA incasso heeft BNG Bank met de meeste leveranciers voor financiële software met positief resultaat een testtraject doorlopen. Deze software genereert in potentie geschikte XML bestanden om via BNG Betalingsverkeer te verwerken. Wel dient u vaak nog (eenmalig) bepaalde parameters te vullen  bij de implementatie. Hierdoor bestaat vaak de behoefte om een bestand door BNG Bank te laten valideren.

 

Ruim twee maanden voor de migratiedatum van 1 februari 2014 zijn er zeer veel klanten die nog testbestanden willen laten valideren. Omdat wij niet op korte termijn aan al deze verzoeken tegemoet kunnen komen vragen wij u eerst een bestand in te lezen in BNG Betalingsverkeer voordat u het testbestand eventueel nog bij ons aanbiedt.

 

Doorloop hierbij de volgende stappen:

1. Controleer of de applicatie MS XML 4.0 SP2 van Microsoft is geïnstalleerd op de werkplek waar u bestand wenst in te lezen. Dit programma is een voorwaarde om XML correct in te lezen. Indien op uw systeem deze software niet reeds aanwezig is, kunt u (of uw systeembeheerder) deze software gratis downloaden bij Microsoft. Maak hiervoor gebruik van deze download-link.

Attentie, ten onrechte is eerder aangegeven dat MS XML 6.0 SP2 ook gebruikt kan worden. Dit is echter niet het geval. Beide versies kunnen wel naast elkaar op 1 pc draaien.

 

2. Importeer de SEPA betaalbatch of SEPA incassobatch in BNG Betalingsverkeer. (plaats geen handtekeningen op het bestand!)

 

3a. Indien het bestand correct wordt ingelezen en de controletotalen (aantal posten, totaalbedrag en SHA1 (optioneel)) worden gevraagd, dan is het bestand verwerkbaar door BNG Bank. U kunt het testbestand nu weer verwijderen.

 

3b. Indien u een foutmelding krijgt u kunt het bestand naar SEPA@bngbank.nl mailen. U ontvangt dan binnen enkele dagen een toelichting.

Praktische Tips

  • Maak voor de inventarisatie gebruik van de tools op de website OveropIBAN. Handig zijn de IBAN Impact check en de Toolkit voor bedrijven
  • Stel voor uw organisatie een SEPA-projectplan en een voorlopige planning voor de migratie op. Onze Quickscan kan u hierbij helpen.
     
  • Kies ‘natuurlijke’ momenten uit voor de overgang van bepaalde producten naar SEPA. Systemen kennen bijvoorbeeld vaste releasecycli.
     
  • Probeer niet het wiel zelf uit te vinden. Informeer bij uw software leverancier of hij referenties heeft van een andere klant bij u in de buurt met hetzelfde systeem die een migratie al heeft doorlopen. Of trek bijvoorbeeld gezamenlijk op met andere gemeenten, woningcorporaties en soortgelijke instellingen.

 

 

  Terug naar de SEPA-hoofdpagina

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.