^ Naar boven

Planning SEPA-migratie

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave in Pdf.

 

Presentatie SEPA Highlights BNG Bank Maart 2013

 

 

 

1. Overboekingen

De SEPA-overboeking is vanaf januari 2008 te gebruiken. Na de cross-border eurobetalingen is in 2011 de migratie van de eerste ‘binnenlandse’ volumes begonnen. Vanaf Q2 2013 start de massale migratie. Deze migratie zal uiterlijk 1 februari 2014 moeten zijn afgerond. De enkelvoudige (spoed)betaling en een periodieke betaling zijn inmiddels gemigreerd naar SEPA.

2. Incasso

Naar verwachting zullen vanaf het tweede kwartaal van 2013 de grote incassanten starten met het gebruik van de Europese incasso. Medio 2013 start de massale migratie. Deze migratie zal uiterlijk 1 februari 2014 moeten zijn afgerond.

3. Het nieuwe pinnen

De migratie van het nieuwe pinnen via Maestro is 1 april 2012 afgerond.

4. BNG Prepaid

In de periode oktober 2011-februari 2012 is de BNG Prepaid PIN kaart gemigreerd naar een Maestro/EMV kaart.

5. Acceptgiro

De migratie van de Acceptgiro naar de IBAN-versie zal 1 juli 2013 van start gaan. Vanaf deze datum is het mogelijk om de IBAN-acceptgiro te verspreiden. Enkele maanden eerder zal het mogelijk zijn om systeemtesten uit te voeren. 

6. Overige (BNG specifieke) producten

BNG kent nog enkele producten zoals de intercompanyboeking, de incasso in het kader van de Rijksverrekening, die ook nog aangepast moeten worden aan de SEPA-standaarden. Deze zullen in de loop van 2013 geschikt gemaakt worden.

7. SEPA-output

In mei 2011 is de eerste versie van de nieuwe SEPA-output, de CAMT053, gepubliceerd op http://www.betaalvereniging.nl/publicaties/ Dit formaat zal vanaf de 2de helft van 2013 door banken worden aangeboden naast de MT940. BNG Bank zal dit formaat vanaf augustus 2013 ondersteunen. Er komt gelijk met de oplevering van CAMT053, naast de huidige MT940 ook een MT940 'structured' welke uitstekend geschikt is voor het reconcilieren van SEPA-mutaties.

 

 

  Terug naar de SEPA-hoofdpagina

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.