^ Naar boven

BNG Cultuurfonds 50 jaar

Schwalbe wint BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs

Theatercollectief Schwalbe wint de eerste BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs voor hun voorstelling 'Schwalbe zoekt massa'.

 

Lees verder

 

Nominaties BNG Bank Erfgoedprijs 2014 bekend

"Vier gemeenten die het verschil maken met erfgoed". Dat zijn volgens de jury Bergen op Zoom, Coevorden, Midden-Delfland en Rheden. Deze gemeenten zijn genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2014.

 

Lees verder

 

Olivier Diepenhorst genomineerd voor BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2014

De jury van de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs heeft nog een nominatie bekend gemaakt. Het gaat om Olivier Diepenhorst voor Ashes to Ashes van Toneelschuur Producties.

 

Lees verder

 

 

Meer nieuws en projecten

 

Logo BNG Cultuurfonds

 

BNG Bank heeft in 1964, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, de Stichting Cultuurfonds BNG in het leven geroepen. Het bestuur van het Cultuurfonds BNG opereert onafhankelijk en laat zich bij haar besluitvorming adviseren door een adviescommissie waarin vertegenwoordigers uit diverse kunstdisciplines zitting hebben.

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.