^ Naar boven

BNG Cultuurfonds 50 jaar

Floris Kaayk wint Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2014

Floris Kaayk is de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2014. Dat werd 13 april bekendgemaakt in het programma Kunststof TV. De beeldkunstenaar krijgt tienduizend euro van het BNG Cultuurfonds.

 

Lees verder

 

Tweede Eeuwige Jeugd voorstelling in Hazemeijer Hengelo

Vrijdagavond 4 april 2014 werd de tweede voorstelling van het jubileumproject Eeuwige Jeugd in Hazemeijer Hengelo opgevoerd. Hier vindt u een sfeerimpressie van de geslaagde avond. Relaties van BNG Bank genoten van twee producties van jong talent en van twee dichters uit Gelderland en Overijssel en van kunst van AKI-studenten.

 

Lees verder

 

Jaaroverzicht 2013 BNG Cultuurfonds

Lees verder

 

 

Meer nieuws en projecten

 

Logo BNG Cultuurfonds

 

BNG Bank heeft in 1964, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, de Stichting Cultuurfonds BNG in het leven geroepen. Het bestuur van het Cultuurfonds BNG opereert onafhankelijk en laat zich bij haar besluitvorming adviseren door een adviescommissie waarin vertegenwoordigers uit diverse kunstdisciplines zitting hebben.

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.