^ Naar boven

Persberichten

Laatst uitgegeven persbericht

 

CAD-emissie van BNG Bank (no. 1183)


Den Haag, 18 september 2014

 

BNG Bank heeft besloten tot uitgifte van een CAD-obligatielening ter grootte van CAD 250 miljoen.

 

De lening heeft een halfjaarlijks coupon van 2,125 % tegen een re-offer price van 99,826%. Op basis hiervan bedraagt het effectief rendement 2,162%. De storting is gesteld op 1 oktober 2014. Aflossing zal plaatsvinden op 1 oktober 2019.

 

Notering in Luxemburg zal worden aangevraagd. De lening wordt uitgebracht door BMO Capital Markets, HSBC en RBC Capital Markets.


 

 


Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar Marketing en Communicatie: mc@bngbank.nl

 


Abonneren

Wilt u onze persberichten ontvangen in uw mailbox?
Schrijf u dan in op onze e-mailnieuwsbrief.

 

Relevante links

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.