^ Naar boven

Persberichten

Laatst uitgegeven persbericht

 

Obligaties BNG Bank gekwalificeerd als 'level 1'


De Nederlandsche Bank heeft de status van BNG Bank als ‘promotional lender’ bevestigd.

 

Dit betekent dat door de bank uitgegeven obligaties beschouwd worden als ‘High Quality Liquid Asset Level 1’ in the Liquidity Coverage Ratio (LCR). De LCR is onderdeel van CRD IV, de Europese implementatie van de wereldwijde Basel III regelgeving voor banken.

Zie hier de relevante verklaring van De Nederlandsche Bank.


 

Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar Marketing en Communicatie: mc@bng.nl


Abonneren

Wilt u onze persberichten ontvangen in uw mailbox?
Schrijf u dan in op onze e-mailnieuwsbrief.

 

Relevante links

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.