^ Naar boven

Persberichten

Laatst uitgegeven persbericht

 

BNG Bank halfjaarbericht 2014


Nettowinst EUR 153 miljoen

 

Den Haag, 25 augustus 2014

 

De nettowinst van BNG Bank de bank is in vergelijking met dezelfde periode in 2013 toegenomen met EUR 30 miljoen tot EUR 153 miljoen. Deze toename is vooral veroorzaakt door een fors verbeterd resultaat financiƫle transacties, nagenoeg volledig als gevolg van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

 

Het renteresultaat over 2014 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiƫle transacties blijft gevoelig voor de mate van herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.

 

Relevante links


 


 

Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar Marketing en Communicatie: mc@bng.nl


Abonneren

Wilt u onze persberichten ontvangen in uw mailbox?
Schrijf u dan in op onze e-mailnieuwsbrief.

 

Relevante links

 

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.