^ Naar boven

Pagina niet gevonden / Page not found

De opgevraagde pagina is niet gevonden.
Mogelijk bestaat de pagina niet meer of is het internetadres gewijzigd of incorrect. 

 

Gebruik de Back of Vorige knop van uw browser om terug te keren naar de vorige pagina.


Gebruik Zoeken om de gewenste pagina te vinden.

 

The requested page has not been found.
Possibly the information has been removed or the internet address is incorrect or has been changed.


Please use the Back button of your browser to return to the last visited page.


Use Search to find the desired page.


Inhoudsopgave

    Ratings BNG Bank

    banner

    De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

    **************************************************************************************************

    The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.