^ Naar boven

BNG veiligste bank van Nederland

BNG staat op de jaarlijkse ranglijst met de 'World’s 50 Safest Banks' 2011 van Global Finance als veiligste bank van Nederland. Wereldwijd bekleedt BNG net als vorig jaar de 3e plaats op deze prestigieuze lijst. 

 

De stabiele koers van BNG loont, ondanks de aanhoudende turbulentie op de financiële markten.

Logo Global Finance safest bank award 2011

Global Finance

De lijst van 'World’s 50 Safest Banks' 2011 is samengesteld door een vergelijking van de langetermijn krediet ratings en de totale activa van de 500 grootste banken wereldwijd. Ratings van Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch zijn hiervoor gehanteerd.

 

Global Finance heeft de 'World’s 50 Safest Banks' lijst voor de 20e keer gepubliceerd en is in de financiële wereld een erkende maatstaf voor de kredietwaardigheid van banken.

 

Op nummer één van de 50 veiligste banken staat de Duitse bank KfW. De Franse Caisse des Dépôts et Consignations eindige als tweede.

 

Drie Nederlandse banken

Naast BNG staan als enige Nederlandse banken de Rabo Bank (6e plaats) en de Nederlandse Waterschapsbank (7e plaats) op de ranglijst. Meer Nederlandse banken komen in de ranglijst niet voor.

 

Prijsuitreiking

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het IMF en de Wereldbank in Washington DC, vindt op 26 september 2011 de officiële prijsuitreiking plaats. Hierna publiceert Global Finance het volledige rapport in het oktobernummer van Global Finance magazine.

 

Relevante linkPublicatiedatum: 15 september 2011

Ratings BNG Bank

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.